Käyttäjän JariSotka blogi

Osakeyhtiön purkamisesta ja sen verotuksesta

Osakeyhtiö on helppo ja nopea perustaa, mutta sen lopettaminen, purkaminen, on aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi. Lisäksi verosäädökset asettavat omat haasteensa purkamisen verotehokkaalle toteuttamiselle. 
Purkaminen toteutetaan selvitystilan kautta, josta päättää yhtiökokous, joka valitsee myös selvitysmiehen purkamista toteuttamaan. Purkamismenettely on mahdollista toteuttaa noin kuudessa kuukaudessa, mikäli velkojat eivät sitä vastusta ja osakkeenomistajat ovat yksimielisiä.

 

suomi

Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiö voi hankkia haltuunsa ja pitää hallinnassaan omia osakkeitaan. Myyjän verotuksessa yhtiön hankkimia osakkeita käsitellään osakkeiden myyntinä, johon sovelletaan luovutusvoittoverotuksen sääntöjä. Osakeyhtiölain ja verolakien yhteensovittaminen vaatii tarkkaavaisuutta, jotta omien osakkeiden hankkimista yhtiölle ei katsottaisi veronkierroksi.

suomi

Osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Kun jonkun omistajan omistusosuus nousee yli 90 % osakeyhtiössä, syntyy osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja –velvollisuus. Osakeyhtiön koolla tai sillä onko kyseessä tavallinen osakeyhtiö ja julkinen osaskeyhtiö (Oyj) ei ole merkitystä lunastuoikeuden syntymisessä tai lunastusmenettelyn käytössä.

suomi

Tekoäly lakimiehen korvaajana?

Jos robotti pystyy viemään jonkun lakimiehen työn, sellainen lakimies ansaitseekin tulla korvatuksi. Tekoälysovelluksista on toistaiseksi apua tiedon haussa ja joidenkin rutiinitöiden nopeuttamisessa. Oikeudenkäynnissä tai yritysten välisten sopimusten laatimisessa näistä on vain hyvin rajallisesti apua.

suomi

Verkostoitumisesta ja alihankkijoiden keskinäisistä sopimuksista

Isot yritykset vaativat sopimuksissaan usein kohtuuttomilta tuntuvia sitoumuksia alihankkijoiltaan, eli kilpailukieltoja, oikeuksien siirtämistä hankkijalle, salassapitoa ja rajoituksia käyttää tehdyn työn tuloksia ja kertynyttä tietotaitoa myöhemmin. Yritysten verkostoituessa keskenään ja jakamalla myös suunnittelu‐ ja kehitystyötä keskenään tulisi näiden myös laatia keskinäiset sopimuksensa joissa sovitaan vastuista, velvollisuuksista ja riskien jaosta.

suomi

Välimiesoikeus käräjöinnin vaihtoehtona

Käräjäoikeus ei aina ole monipolvisten liike-elämän erimielisyyksien ratkaisuun sopiva. Syynä tähän on se, että käräjäoikeus – hovioikeus käsittely kestää lähes poikkeuksetta näissä asioissa vähintään kolme vuotta. Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelyn vaihtoehto liike-elämän riita-asioissa.

suomi

Velkaisen yrittäjän kiirastuli ja sen välttäminen

Moni velkainen yrittäjä jää liian pitkäksi aikaa yksin painimaan ongelmiensa kanssa.  Näiden kriisitilanteiden hankaluus on se, että juuri tällöin yhtiö tarvitsisi eniten asiantuntija-apua, mutta yhtiöillä ei ole resursseja niitä hankkia. Yleensä yrittäjät ovat myös optimisteja periaatteella ”kyllä se tästä oikenee”, mikä helposti johtaa siihen, että toimenpiteisiin ryhdytään usein liian myöhään.

Moni sinänsä pelastettavissa oleva yhtiö olisi voitu pelastaa vapaaehtoisella- tai yrityssaneerauksella, mutta nämä menettelyt otetaan usein liian myöhään käyttöön, jos ollenkaan. Omien havaintojeni mukaan myös moni saneeraus epäonnistuu, koska se on aloitettu liian myöhään. Tämän takia on erinomaisen tärkeää pysyä hereillä yhtiön kulurakenteen kehityksestä suhteessa tuloihin ja kassavirtaan, jotta tarve säästöille havaitaan ennen tilanteen kriisiytymistä. Ongelman ratkaisu piilee yhtiön tilanteen jatkuvassa seurannassa, nopeassa reagoinnissa muutoksiin ja ennen kaikkea siinä, että tehdään päätöksiä ennen kuin on liian myöhäistä.

suomi

Managing Director´S Agreement In the Finnish Legal System

Managing Directors of limited liability companies are not considered employees and thus do not enjoy protection under the Finnish labor law. The Board of Directors is entitled to dismiss the Managing Director of the company solely on the basis of lack of confidence and without any obligation to pay compensation, unless the parties have agreed otherwise.

englanti

Osakassopimuksesta ja sen keskeisistä ehdoista

Kannattaako yrityksen osakkaiden laatia osakassopimus vai ei? Mistä osakassopimuksessa voidaan sopia ja mitä niissä yleensä sovitaan. Jäljempänä käsittelen osakeyhtiön ja sen osakkaiden osakassopimusta ja yleisimpiä tilanteita, joita varten osakassopimus kannattaa laatia sekä yleensä osakassopimukseen otettavia sopimusehtoja.

suomi