fbpx

Artikkelit

Covid-19 vaikutukset koulutuspalvelujentarjoajiin – voiko asiakas purkaa sopimuksen?

Koronaviruksesta johtuvat toimet ovat johtaneet myös ongelmatilanteisiin koulutuspalvelujen suhteen. Koulut ja yliopistot ovat kiinni ja kaikki lähiopetus on peruttu. Tyytymättömät opiskelijat ja koulutuksen ostajat ovat lähteneet vaatimaan palvelusopimuksen purkamista siitä syystä, ettei palvelu enää vastaa sitä, mitä sopimuksentekohetkellä on sovittu. Monelle lähiopetuksen peruminen on ollut suuri pettymys.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan palvelussa on virhe, jos se ei vastaa sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä on sovittu. Palvelun on vastatta niitä tietoja, joita siitä on etukäteen annettu. Sikäli opiskelijoiden vaatimukset eivät ole täysin keksittyjä.

Palvelun virheen arviointia

Palvelun virheen arviointi perustuu yleisiin odotuksiin, eikä siten pääsääntöisesti yksittäisen kuluttajan henkilökohtaisilla odotuksilla ole merkitystä, ellei näistä odotuksista olla ennen sopimuksentekoa erikseen keskusteltu ja sovittu. Etukäteen annetuilla tiedoilla on virhearvioinnissa suuri merkitys. Etukäteen annetuilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia kuluttajan päätöksentekoon vaikuttaneita tietoja. Tulkinta on siis laaja. Jos koulutuspalvelu on alun perin myyty lähiopetuksena on muutos etäopetukseen selkeästi sellainen seikka, joka on voinut hyvinkin vahvasti vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Lisäksi etäopetuksella järjestetyt koulutukset ja kurssit ovat pääsääntöisesti hinnaltaan edullisempia kuin palvelut, jotka myydään lähiopetuksena. Sopimuksen purku kuitenkin vaatisi, ettei virhe ole vähäinen tai ettei virhettä voi korjata muilla keinoilla kuten hinnanalennuksella. Kaupan purku on siis pääsääntöisesti aina viimeinen vaihtoehto.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa sellaisista tiedoista, joista hän ei ole ollut tietoinen, eikä hänen olisi näistä pitänytkään olla tietoinen. Koronaviruksen aiheuttama täyskielto lähiopetukseen on nähtävä seikkana, josta myyjä ei ole voinut olla tietoinen sopimusta solmiessa, etenkin, jos sopimus on solmittu kuukausia ennen viruksen kehittymistä pandemiaksi. Sopimuksen solmimisen ajankohdalla voi olla merkitystä arvioinnissa.

Lisäksi myyjällä on oikeus virheen korjaamiseen ja työn uusimiseen. Täten koulutuspalveluissa esim. etäopetuksen järjestäminen tai tarjous osallistua ensi vuoden seuraaviin ryhmiin, joissa lähiopetus on taas mahdollista, on tässä tilanteessa nähtävä laillisena korjaus- ja hyvitysyrityksenä, joka myös estäisi oikeuden purkaa sopimus kokonaisuudessaan.

Kuluttajasuojalain 8 luvun 12 § mukaan palvelun tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Koska kyseiset vaatimukset ovat hetkellisesti ja ennalta arvaamattomasti muuttuneet, ei se mielestäni voi johtaa myyjän vastuuseen. Kuluttajansuojalaki edellyttää myös palveluntarjoajalta ammattitaitoa ja huolellisuutta palvelun suorittamisessa, johon sisältyy esim. asianmukaisen suoritustavan valinta. Tähän kuuluu muun muassa sen arvioiminen, mikä mahdollisista vaihtoehtoisista suoritustavoista on kyseisessä tapauksessa tarkoituksenmukaisin. Lähiopetuksesta siirtyminen etäopetukseen on tämänkin vaatimuksen alla nähtävä ammattitaitoisena ja vastuullisena suoritustavan muutoksena.

Kyse ei mielestäni myöskään pääsääntöisesti ole merkityksellisestä virheestä siitä syystä, että koulutuspalvelun merkittävin osa on opetuksesta saatava tieto, eikä siten voida katsoa, että se tapa, jolla tieto välitetään, olisi niin merkityksellinen, että tästä syystä saisi purkaa kauppa kokonaan. Merkitystä arvioinnissa voi kuitenkin olla kurssin ajallisella kestolla ja sillä, onko koulutuksesta saatava tieto ylipäätänsä mahdollista välittää etänä. Esimerkiksi jos kyse on pitkäaikaisesta koulutuksesta, ei muutaman kuukauden kestävä etäopetus pääsääntöisesti olisi niin merkittävä virhe, että sopimuksen saisi purkaa kokonaisuudessaan. Konsertin sisällön merkittävä muutos voi johtaa lipun alennukseen, muttei sekään kaupan purkuun. Täten kurssin tai koulutuspalvelun hinnan täysimääräinen palauttaminen vaatisi koko koulutuksen tai kurssin peruuntumista.

Palvelun myöhästymiset ja viivästykset

Joissakin tapauksissa kurssien suorittamista ja/tai valmistumista on jouduttu lykkäämään koronaviruksen takia. Kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa viivästyksen takia mutta vain, jos viivästys on olennainen ja myyjälle on annettu kohtuullinen lisäaika suorittaa palvelu.

En näe, että koulutuspalvelu olisi katsottava sellaisena palveluna, että sen suorittaminen päivän päälle on pääsääntöisesti koko sopimuksenteon perustana (ellei tästä toki ole erityisesti sovittu, että tietty valmistumispäivä on kaupanteon kannalta erityisen tärkeää). Siten viivästyminenkään ei välttämättä sellaisenaan olisi riittävä syy purkaa sopimus. Viivästymisen oleellisuus on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lisäksi luokitellut koronapandemian ylivoimaiseksi esteeksi, josta ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta.

Palvelu on kuitenkin aina suoritettava tilaajan edut, etenkin taloudelliset edut, huomioon ottaen. Sikäli esimerkiksi koronaviruksesta aiheutunut kuluttajan työttömyys on seikka, joka tulisi ottaa huomioon. Suositeltavaa on kuitenkin, että molempien osapuolten tilanteista keskustellaan avoimesti ja yhteinen toimintatapa löydettäisiin jokaiselle haastavassa tilanteessa. Pandemiasta selvitään vain yhteisvoimin.

Share on twitter
Share on linkedin

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko pysyä perillä yrityksemme sekä toimialamme ajankohtaisista uutisista? Tilaa uutiskirjeemme antamalla sähköpostiosoitteesi!

* Pakollinen kenttä

Sähköpostiosoitteeni lisätään Almgren & Sankamo Oy:n postituslistaan. Olen lukenut ja hyväksyn Almgren & Sankamo Oy:n tietosuojakäytännön.

Voit peruuttaa tilauskirjeen koska vain, sähköpostiemme alaosasta.