fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Hallinto- ja vero-oikeus

Hoidamme Almgren & Sankamolla hallinto-oikeudellisia sekä vero-oikeudellisia toimeksiantoja laaja-alaisesti ja vuosikymmenten kokemuksella, minkä vuoksi puoleemme kannattaa näissä asioissa kääntyä.

 

Hallinto-oikeudelliset asiat

Hallintoprosessin kirjallisesta luonteesta seuraa, että viranomaisen ja tuomioistuimen päätös perustuu pääosin kirjalliseen selvitykseen. Kun asiantuntija laatii hakemukset, selvitykset ja muut asiakirjat asiakkaan puolesta, paranee tämän menestymismahdollisuudet.

Avustamme yritysasiakkaitamme heidän tarpeidensa mukaan niin hakemus- ja valitusasioissa viranomaisissa kuin oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.

 

Vero-oikeudelliset asiat

Verotukseen liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa toimintaamme Almgren & Sankamolla. Avustamme yritysasiakkaitamme ammattitaidolla ja vankalla kokemuksella erinäisissä verokysymyksissä yrityksen koko elinkaaren ajan – yritystoiminnan perustamisesta aina yrityksen toiminnan päättämiseen asti. Asiantuntijamme auttavat löytämään verotuksellisesti edullisimman, optimaalisimman ja kestävimmän ratkaisun yrityksellesi.

Jo yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa on syytä kiinnittää huomiota vero-oikeudellisiin asioihin sekä siihen, miten eri yritysmuotojen verotusasema toisistaan poikkeaa. Verotus ja veroseuraamukset vaihtelevat sen mukaan, harjoitetaanko liiketoimintaa toiminimen, henkilöyhtiön vai osakeyhtiön kautta.

Kun yritys on perustettu ja toiminnassa, verotuksen kannalta on merkitystä sillä, missä tulolajissa yritystulo tulee verotettavaksi ja mikä merkitys tällä on esimerkiksi tappioiden vähentämiseen. Suomessa yrityksiä verotetaan kiinteän verokannan mukaan.

Huomattavasti monimutkaisempia kysymyksiä ovatkin:

  • Kuinka veronalainen tulo määrittyy?
  • Miten siihen voidaan vaikuttaa?
  • Mitkä menot tai korot ovat vähennyskelpoisia?
 

Veroseuraamusten kannalta merkitystä on sillä, mitä tuloverolakia kyseiseen yritystoimintaan sovelletaan. Huolellisella ja ennakoivalla suunnitellulla voidaan saada aikaan merkittäviäkin veroetuja. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme myös sitovan ennakkoratkaisun hakemisessa verohallinnolta ja veroilmoitusten laatimisessa.

Yrityksen elinkaaren aikana voi tulla eteen tilanne, jossa yrityksen toimintamuodon muuttaminen on verotuksellisesti kannattavaa. Vielä tavanomaisempia ovat erilaiset yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen taikka jakautuminen. Asiantuntija-avun puoleen kääntyminen kannattaa, sillä tietyin edellytyksin järjestelystä saadaan veroneutraali, jolloin yritysjärjestelystä ei seuraa välittömiä veroseuraamuksia. Tarjoamme palveluitamme myös muihin yritysjärjestelyihin, kuten liiketoimintasiirtoon taikka osakevaihtoon kytkeytyvissä verokysymyksissä. Kartoitamme tilanteen, teemme selvityksen verolaskelmineen ja neuvomme asiakkaitamme valitsemaan tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten sopivan menettelyn.

Yritystoiminta voidaan luovuttaa uudelle omistajalle esimerkiksi yrityskaupalla. Verokysymykset liittyvät tiiviisti myös erinäisiin luovutustilanteisiin – yrityskauppakin voidaan toteuttaa monella tavalla ja monenlaisin sarjatoimin, joihin voi liittyä esimerkiksi omien osakkeiden lunastaminen. Yrityskaupan ollessa ajankohtainen, suosittelemme ottamaan yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa lakimiehiimme. Avustamme asiakkaitamme myös sukupolvenvaihdoksissa, jossa oikein menettelemällä voidaan saavuttaa huomattavia verohuojennuksia sekä yritystoiminnasta luopuvalle että yrityksen saavalle taholle.

Hoida vero-oikeudelliset sekä hallinto-oikeudelliset asiat kuntoon Almgren & Sankamon asiantuntijoiden kanssa! 

Ota yhteyttä