fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Teknologia ja IPR

Me Almgren & Sankamolla avustamme asiakkaitamme monimutkaisissa ja haastavissa immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme asiantuntevasti mm. patentteihin, tavaramerkkeihin ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. Perehdymme asiakkaan liiketoimintaan ja toimintaympäristöön, jonka jälkeen räätälöimme asiakkaalle toimivan ratkaisun.

IPR-asiat selkeiksi

Lyhenteellä IPR tarkoitetaan aineettoman eli immateriaalisen omaisuuden oikeuksia. Avustamme asiakkaitamme monitahoisissa immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä, jotka liittyvät mm. immateriaalioikeuksien tunnistamiseen, lisensiointiin ja kaupallistamiseen sekä riskien minimoimiseen.

Palvelemme asiantuntevasti mm. seuraavissa patentteihin, tavaramerkkeihin ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa:

 • Patenttien ja muiden oikeuksien lisensoinnit
 • Tavaramerkkien rekisteröinti
 • Hakemusasiat ja tavaramerkkejä koskevat riita-asiat
 • Tekijänoikeuksien luovuttaminen
 • Tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudenkäynnit
 

Teknologia

Lakimiehemme Almgren & Sankamolla neuvovat kaikenkokoisia teknologia-alan yrityksiä. Tunnemme teknologiakentän yritystoiminnan ja hoidamme ammattitaidolla esimerkiksi teknologiayritysten alihankintaan liittyvät kysymykset ja avustamme asiakkaitamme laadukkaasti laatimalla asianmukaiset alihankinta- ja lisenssisopimukset.

IT-sopimukset asianmukaisiksi

Avustamme asiakkaitamme myös IT-toimituksia koskevissa asioissa. Kun yritys hankkii IT-järjestelmiä ja palveluita, on syytä olla tarkkana. Lakimiehemme avustavat erilaisten IT-sopimusten laatimisessa ja niitä koskevissa sopimusneuvotteluissa. Meillä on laaja-alaista kokemusta esimerkiksi ohjelmisto-, laitteisto-, lisenssi-, asiantuntijapalvelu- ja ylläpitosopimuksista.

Kotimaisten yritysten välisissä sopimuksissa sovelletaan varsin usein IT2018-sopimusehtoja tai muihin vakioehtoihin pohjautuvia sopimuksia. Vakioehdot eivät läheskään aina sellaisenaan sovellu asiakkaan tarpeisiin, joten sopimuksissa on tärkeää huomioida poikkeukset vakioehtoihin asiakkaan tarpeiden ja kulloinkin kyseessä olevan tilanteen mukaan. Lakimiehemme avustavat asiakkaitamme vakioehtoihin pohjautuvissa sopimuksissa. Asiantuntijan puoleen kääntyminen kannattaakin jo varhaisessa vaiheessa, koska esimerkiksi hankittavan tuotteen tai palvelun määrittely on etenkin IT-sopimuksissa silloin varsin keskeisessä osassa.

Ota Almgren & Sankamon asiantuntijat avuksesi!

Ota yhteyttä


  Sinua saattaa kiinnostaa:

  Toimintaohjeita tietomurron uhreille

  Viime päivinä on laajalti uutisoitu Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta. Tästä johtunut tietovuoto on käsillä olevan tiedon valossa erittäin laaja, koskien useiden tuhansien yksityishenkilöiden arkaluontoisia tietoja.

  Johdon vastuu tietosuojan pettäessä

  Yrityksen johdon vastuut tietosuojan pettäessä

  VASTAAMO -TAPAUKSEN OPIT YRITYSJOHDOLLE Vastaamoon kohdistunut tietomurto on herättänyt julkista keskustelua yritysjohdon vastuusta tietoturvaloukkaustilanteessa. Kirjoituksessa arvioidaan, miten tietovuodoilta tulisi suojautua, miten tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterinpitäjänä toimivan