fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

Hoidamme Almgren & Sankamolla julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja, sekä muita julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa tapahtuvia toimeksiantoja. Hoidamme myös kilpailuoikeudellisia asioita Yrityksesi asemasta riippumatta.   

Julkiset hankinnat  

Suomessa julkinen sektori ostaa yksityiseltä tavaroita, palveluita ja urakoita kymmenillä miljardeilla eurolla vuosittain, ja näitä hankintoja säännellään tarkoin. Julkiset hankinnat perustuvat usein hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön, joka vaikuttaa olevan verrattain vieras yrityspuolen toimijoille. 

Vastaavasti, tilaajan ja ostajan puolellakaan ei aina tunneta kaikkia keinoja ja mahdollisuuksia, joita puheena oleva lainsäädäntö tarjoaa. Ratkaisuja voidaan myös tehdä virheellisin pelisäännöin ja tulkinnoin.  

Avustamme asiakkaitamme erityisesti tarjoajapuolella hankintamenettelyn aikana. Kun asiantuntija tarkastaa tarjoukset liitteineen, sekä hankintayksikön ehdottamat sopimusehdot, paranevat asiakkaamme menestymismahdollisuudet kilpailussa ja myös tarjouksen riskit ovat tunnistettavissa paremmin. 

Avustamme myös mahdollisessa markkinaoikeusprosessissa. Markkinaoikeudessa käsittely on puhtaasti kirjallista, ja prosessi perustuu sen analysointiin, onko itse menettely toteutunut lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Valtiontuki-asiat 

Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. 

Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Näin ollen ei ole itsestään selvää, millaisia tulosiirtoja Yrityksesi taikka kilpaileva Yritys voi veronmaksajien rahoista saada. Kielletty valtiontuki voi olla kyseessä myös mm. alihintaisten taikka ylihintaisten sopimusjärjestelyjen kohdalla.  

Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä edistetään esimerkiksi yleistä taloudellista kehitystä.  

Asiantuntijamme auttavat tarkastelemaan valtiontuki-aspekteja, mikäli niistä herää kysymyksiä.  

Kilpailuoikeus  

Kilpailuoikeus sisältää yllä mainittujen aspektien lisäksi muun muassa määräävän aseman käyttäminen markkinoilla, yrityskauppojen säätelyn, viestintämarkkinoiden säätelyn sekä sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kilpailuoikeudellisia asioita Suomessa.  

Mikäli Yritykselläsi on epäilys kilpailijan virheellisestä toiminnasta, ja haluatte asiaa tutkittavan mahdollisia jatkotoimia varten, antaa asiantuntijamme ohjeet ja neuvot, ja laatii tarvittavat selvityspyynnöt sekä lausumat. Vastaavasti, jos omalta yritykseltänne on pyydetty vastaavia selvityksiä, niin autamme niiden laatimisessa taustalla vaikuttava lainsäädäntö huomioiden.  

Hoida julkisiin hankintoihin sekä kilpailuoikeuteen liittyvät asiat kuntoon Almgren & Sankamon asiantuntijoiden kanssa!  

Ota yhteyttä