fbpx

Toimintaohjeita tietomurron uhreille

Viime päivinä on laajalti uutisoitu Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta. Tästä johtunut tietovuoto on käsillä olevan tiedon valossa erittäin laaja, koskien useiden tuhansien yksityishenkilöiden arkaluontoisia tietoja. Kiristyksen kohteeksi ovat joutuneet Vastaamon lisäksi myös sen palveluita käyttäneet yksityishenkilöt. Mittakaava ja tekijöiden röyhkeys tekevät tapauksesta poikkeuksellisen. Tässä tarjoammekin tietomurron uhreille oikeuskeinoja koskevat alustavat toimintaohjeet. KIRISTYSKIRJEISTÄ Kiristäjille ei tule […]

Yrityksen johdon vastuut tietosuojan pettäessä

Johdon vastuu tietosuojan pettäessä

VASTAAMO -TAPAUKSEN OPIT YRITYSJOHDOLLE Vastaamoon kohdistunut tietomurto on herättänyt julkista keskustelua yritysjohdon vastuusta tietoturvaloukkaustilanteessa. Kirjoituksessa arvioidaan, miten tietovuodoilta tulisi suojautua, miten tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tulee toimia tietomurtotilanteessa ja mitä voi seurata vääränlaisesta menettelystä. Ohjeita tietomurron uhreille on kotisivuillamme olevassa artikkelissa. Muita kuin oikeudellisia seuraamuksia ovat mm. mainehaitta yritykselle. Yrittäjä ja yrityksen johtohenkilöt voivat […]