fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Sopimusoikeus

Sopimukset ovat yritystoiminnan keskeinen työkalu. Me Almgren & Sankamolla hoidamme jatkuvasti asiakkaittemme kotimaisia ja kansainvälisiä sopimusasioita. Varmistamme sopimusasiat kuntoon niin yksittäisten toimeksiantojen kuin in-house-lakimiespalvelumme kautta kaikilla asiakkaittemme liiketoiminnan osa-alueilla.

Kotimaisia asiakkaita avustamme laajalla skaalalla aloittelevista yrityksistä isoihin kansainvälisesti toimiviin yrityksiin. Hoidamme myös sopimusoikeudellisia toimeksiantoja ulkomaalaisilta yritysasiakkailta koskien heidän liiketoimintojaan Suomessa. Kattavan kokemuksemme myötä olemmekin asiakkaidemme luotettu ja heille lisäarvoa sopimusneuvotteluissa tuova kumppani.

Sopimukset on syytä laatia huolellisesti. Kun osapuolten velvollisuuksista ja vastuista sovitaan riittävän tarkasti, voidaan välttää myöhempiä riitoja. Toisaalta sopimuksilla on korostunut merkitys, mikäli tulevaisuudessa kuitenkin syntyy erimielisyyksiä. Tulkintatilanteessa pyritään löytämään osapuolten yhteinen sopimustarkoitus. Siksi toimimme sopimuksia laatiessamme ennakoivasti ja kiinnitämme huomiota siihen, että asiakkaamme liiketoiminnan kannalta keskeiset näkökohdat on huomioitu sopimuksissa mahdollisimman hyvin. Hoidamme myös sopimuksen valmisteluun liittyvän selvitystyön.

Sopimusneuvottelut

Avustamme kotimaisia ja ulkomaalaisia asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa kokeneet lakimiehemme hoitavat sopimusneuvottelut yritysasiakkaamme puolesta. Tähtäämme aina lopputulokseen, joka on asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen ja turvaa asiakkaan edut mahdollisimman hyvin.

Sopimusten laadinta

Laadimme esimerkiksi seuraavia sopimuksia:

 • Toimitus- ja alihankintasopimukset
 • Yrityskauppasopimukset -ja kauppakirjat
 • Edustus- ja agenttisopimukset
 • Konsulttisopimukset
 • Yhteistyösopimukset
 • Franchising-sopimukset
 • Salassapitosopimukset
 • Teknologia- ja IT-sopimukset
 • Lisensointisopimukset
 • Kiinteistöjä ja huoneistoja koskevat sopimukset ja kauppakirjat
 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Osakassopimukset
 • Urakkasopimukset
 • Yleiset sopimus- ja toimitusehdot

 

Hoida sopimusasiat laadukkaasti Almgren & Sankamon asiantuntijoiden avulla!

Ota yhteyttä


  Sinua saattaa kiinnostaa myös:

  Toimitusjohtajasopimuksesta ja kilpailukiellosta

  Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yrityksen hallintoelin samaan tapaan kuin hallitus ja yhtiökokous. Toimitusjohtaja ei siis ole työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan asemaa ja tehtäviä säännellään lähinnä osakeyhtiölaissa, avoimista

  Verkostoitumisesta ja alihankkijoiden keskinäisistä sopimuksista

  Meitä työllistävät erilaiset verkostot ja pk‐yritysten alihankintasopimukset isompien yritysten kanssa sekä alihankkijayritysten keskinäiset sopimukset. Verkostoitumisesta puhutaan uutena tapana vastata markkinoiden vaatimukseen. Tämä verkostoituminen tai alihankinta

  Osakassopimuksesta ja sen keskeisistä ehdoista

  Usein törmään asiakkaiden kysymykseen, kannattaisiko heidän laatia osakassopimus vai ei. Toisaalta monille ei ole selvää, mistä osakassopimuksessa voidaan sopia ja mitä niissä yleensä sovitaan. Jäljempänä

  Sopimusmalleista ja vakioehdoista

  Yritysten välisissä sopimuksissa lähtökohtana on sopimusvapaus, jota kuitenkin lailla rajoitetaan. Suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen lainsäädäntö asettavat monenlaisia rajoituksia sille, mistä asioista voidaan sopia ja miten,

  Sopimusneuvottelut ja neuvotteluvaiheen sopimukset

  Sopimusten tekemistä edeltää usein neuvotteluvaihe, jolloin osapuolet selvittävät edellytyksiä molemminpuolisesti tyydyttävän sopimuksen solmimiselle. Neuvottelemalla pyritään määrittämään sopimuksen sisältö sekä usein hankkimaan lisätietoa sekä sopimuksen kohteesta

  Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta?

  Yksityishenkilöllä on mahdollisuus valita, haluaako hän tehdä sopimukset itse vai valtuuttaako hän toimeen edustajan. Oikeushenkilö, kuten esimerkiksi osakeyhtiö tai henkilöyhtiö, joutuu sen sijaan toimimaan aina