fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhesuhteisiin liittyvät muutokset ja erityisesti läheisen kuolema ovat jokaiselle ainutlaatuisia tapahtumia. Näihinkin asioihin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Me Almgren & Sankamolla avustamme mm. avioliiton päättymiseen, perunkirjoituksiin ja perinnönjakoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Ennakoiva suunnittelu kaikkien etu

Lakimiehemme avustavat sinua kattavasti erilaisissa perhe-elämän tilanteisiin liittyvissä lakiasioissa. Autamme varautumaan muutoksiin laatimalla niin testamentit, lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset, avioehtosopimukset kuin muutkin muuttuvien elämäntilanteiden hallinnointiin tarvittavat asiakirjat.

Testamentilla, ennen kuolemaa tehdyillä lahjoituksilla ja muilla järjestelyillä voidaan vaikuttaa omaisuuden siirtymiseen poismenon jälkeisissä tilanteissa. Nämä järjestelyt huomioivat verotehokkuuden ohella sekä lesken että rintaperillisten edut.

Esimerkiksi avioehtosopimuksella voidaan säilyttää sukukiinteistön omistus suvun piirissä tai yritystoimintaan liittyvä omaisuus avio-oikeuden ulkopuolella. Edunvalvontavaltuutuksen laatimisella puolestaan mahdollistetaan etukäteen asioiden joustava hoito sen varalta, että tulevaisuudessa oma kyky hoitaa asioita heikkenee yllättäen tai vähemmän yllättävästi. Avustamme myös lahjakirjojen ja ennakkoperintöjen kanssa.

Perunkirjoitus ja perinnönjako selkeäksi

Perinnönjako voidaan tiettyjen rajoitusten puitteissa toimittaa kuolinpesän osakkaiden sopimalla tavalla. Sopimus on useimmiten osakkaille edullisin tapa suorittaa perinnönjako. Me laadimme pitkäaikaisella kokemuksella perukirjoja, perinnönjakosopimuksia sekä sopimuksia kuolinpesän hallinnosta.

Avioliitto ja avioero 

Avioeron myötä on suoritettava omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu. Ositus suoritetaan joko osapuolten välillä sopimalla (sopimusositus) tai, jos sopimukseen ei päästä, pesänjakajan toimesta (toimitusositus). Ositusasiassa kannattaa kääntyä osaavan juristin puoleen. Laadimme tarvitsemasi sopimusositusta koskevan osituskirjan. Lisäksi avustamme asiakkaitamme myös ositussopimusneuvotteluissa ja ositusprosessia koskevassa riitatilanteessa.

Lapsen etu esiin lapsioikeudessa 

Avioeron yhteydessä on usein ratkaistava lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä elatusapua koskevat kysymykset, joissa keskiössä on lapsen etu. Jos huoltajat eivät pääse sopimukseen, lapsen etua koskeva kysymys jää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Me hoidamme vuosikymmenten kokemuksella huoltajuusriitoja ja laadimme elatusapu-, huolto- ja tapaamissopimuksia.

Ota Almgren & Sankamon asiantuntijat avuksesi!

Ota yhteyttä