fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Yksityishenkilöiden lakiasiat

Tarjoamme oikeudellista apua kaikenlaisten tilanteiden ratkaisemiseen. Meidän puoleemme voi kääntyä muun muassa asunto- ja kiinteistökaupassa, työsuhteessa, perimyksessä ja lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioissa ilmenneissä ongelmissa. Toimintamme lähtökohtia ovat luotettavuus, asiantuntevuus ja asiakkaan yksilöllinen palvelu. 

Asunto- ja kiinteistökauppa kuuluu monelle elämänsä isoimpiin ostoksiin. Virheet ja muut ongelmat asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa saattavat kuitenkin ikävän usein tulla osaksi uuden omistajan arkea. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan mahdollisimman nopeasti, lisävahinkojen ja ylimääräisten ongelmien ehkäisemiseksi. Lakimiehillämme on erityisosaamista etenkin riskien hallinnan, reklamaation tekemisen, neuvotteluissa avustamisen ja oikeudenkäyntien suhteen. ► Lue lisää
Perhesuhteisiin liittyvät muutokset ja erityisesti läheisen kuolema ovat jokaiselle poikkeuksellinen tapahtumia. Lakimiehemme toimivat Sinun juridisena apunasi muun muassa avioliiton päättymisessä, perunkirjoituksissa ja perinnönjaossa. Näihinkin asioihin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Autamme muutoksiin varautumisessa laatimalla esimerkiksi testamentteja, lahjakirjoja, edunvalvontavaltuutuksia, avioehtosopimuksia, elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksia sekä muita muuttuvien elämäntilanteiden hallinnointiin tarvittavia asiakirjoja. Lue lisää
Elämä on monien sopimusten viidakko – solmit sopimuksia huomaamatta joka päivä. Sopimusta ei tarvita niinkään silloin, kun asiat menevät hyvin, vaan silloin kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Jos asioita ei ole sovittu riittävän tarkasti ja kirjallisesti, riidan lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä. Ongelmatilanteissa on syytä turvautua oikeudellisen asiantuntijan apuun, jotta varmistat itsellesi parhaan mahdollisen lopputuloksen. Autamme kaikissa mahdollisissa sopimuksiin liittyvissä asioissa ja autamme ennalta ehkäisemään mahdollisia konfliktitilanteita. ► Lue lisää

Vahingonkorvausta vaatiessa on oltava tarkkana. Vahingonkorvausasioissa on kyettävä osoittamaan itse vahingon syntymisen lisäksi syy-yhteys vahingon ja teon välillä sekä teon tahallisuus tai tuottamuksellisuus.

Meillä on kattava kokemus vahingonkorvausasioiden menestyksekkäästä hoitamisesta.

► Lue lisää

Työsuhteen laiton päättäminen, irtisanomisajalta maksettava virheellinen korvaus tai määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen ovat esimerkkejä todellisista ongelmista monella työpaikalla. Lakimiehemme auttavat Sinua yltämään ikävässä tilanteessa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Lue lisää
Riita-asioiden hoitaminen on yksi toimistomme erityisosaamisista. Pyrimme aina ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Jos sovintoa ei kuitenkaan saavuteta, voidaan asia saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Hoidamme asiantuntevasti neuvottelut ja oikeudenkäynnin alusta loppuun. Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, haemme etua asiakkaan puolesta. Avustamme myös rikosasioissa. Lue lisää

Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Selvitämme mahdollisuutenne saada vakuutuksen oikeusturvaa tai julkista oikeusapua. Koti- tai muuhun vakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus saattaa korvata oikeudenkäyntikuluja tietyissä tilanteissa, kuten riita-, rikos- ja perheoikeudellisissa asioissa. Mikäli oikeusapua myönnetään, asian hoitamisesta aiheutuvat kulut korvataan kokonaan tai osittain valtion varoista. 

Palvelemme myös terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä, kuten potilasvahinkoasioissa.

Ota yhteyttä