fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Työoikeus

Me Almgren & Sankamolla autamme asiakkaitamme laajasti erilaisissa työoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Palvelemme asiantuntevasti parhaan ratkaisun löytämiseksi työsuhdetta solmittaessa, sen aikana ja päättyessä sekä mahdollisissa myöhemmissä riita-asioissa. Koska ongelma on edullisempi ennakoiden välttää kuin myöhemmin ratkaista, asiakkaamme kääntyvät puoleemme usein jo neuvotteluvaiheessa.

Meillä on vuosikymmenten kokemus työoikeudellisista toimeksiannoista. Konsultoimme myös yritysasiakkaitamme lainsäädännön muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistoimintalaki

Me olemme luotettava ja asiantunteva tuki yhteistoimintamenettelyissä. Arkipäiväämme kuuluu konsultointi, neuvotteluihin osallistuminen sekä sopimusten ja ilmoitusten laatiminen. Yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle velvollisuuksia sellaisten liiketoimintamuutosten yhteydessä, joilla on henkilöstövaikutuksia. Tarvittaessa me selvitämme, tuleeko yhteistoimintalaki sovellettavaksi myös asiakasyrityksemme kohdalla. Palvelemme yhteistoimintamenettelyissä kokonaisvaltaisesti ja tavoitteenamme on aina asiakkaan kannalta paras mahdollinen ratkaisumalli.

Oikeudenkäynnit

Milloin asiakkaan kannalta suotuisaa ratkaisua ei saavuteta neuvotteluin, ajamme tämän asiaa tehokkaasti ja asiantuntevasti tuomioistuimessa. Oikeudenkäynnit työsuhdeasioissa kuuluvat vahvuusalueisiimme. Ajamme asian loppuun asiantuntevasti ja tehokkaasti tuomioistuimessa. 

Ota Almgren & Sankamon ammattitaitoiset lakimiehet avuksi työoikeudellisiin toimeksiantoihin!

Ota yhteyttä


  Sinua saattaa kiinnostaa myös:

  Työsopimuksen purkaminen

  Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

  Työntekijän irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: työntekijästä itsestään johtuviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään työntekijästä itsestään johtuvia irtisanomisperusteita. Irtisanominen koskee toistaiseksi

  Työsopimuksen purkaminen

  Työsopimuksen purkaminen

  Työsuhteen purkaminen päättää työsuhteen heti, ilman irtisanomisaikaa, ja pohjautuu sopimuskumppanin viaksi luettavaan seikkaan, kuten olennaiseen velvoitteiden rikkomiseen tai laiminlyöntiin. Koska purkaminen on irtisanomista rajumpi tapa

  Työsuhteet yrityskaupassa

  Osakekaupassa yhtiön osakkeenomistaja myy osakeyhtiön määräysvaltaan oikeuttavat osakkeet toiselle taholle. Osakkeenomistajan vaihtuessa yhtiön työntekijöiden työnantajayritys ei kuitenkaan muutu. Tässä kirjoituksessa käsitellään liiketoimintakauppaa, tarkemmin ”liikkeen luovutusta”,

  Yhteistoimintalaki: Jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut

  Yhteistoimintalakia uudistettiin vuoden 2022 alusta lukien voimaan tulleella kokonaan uudella yhteistoimintalailla (133/2021). Aiempaan lakiin verrattuna uudessa yhteistoimintalaissa keskeinen muutos liittyy yrityksen ja sen henkilöstön jatkuvan

  Työsopimuksen purkaminen

  Työntekijän lomauttaminen

  Tässä kirjoituksessa käsitellään työntekijän lomauttamista. Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja työsopimuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä väliaikaisesti keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä lopettaa puolestaan työn