fbpx
Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Hoidamme Almgren & Sankamolla saneeraus- ja konkurssimenettelyt kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Lakimiehemme kartoittavat ja arvioivat asiakkaittemme tarpeet ja edellytykset eri maksukyvyttömyystilanteissa ennen kuin esitämme ehdotuksen valittavista toimenpiteistä ja menettelyistä. Ammattitaidolla ja kokemuksella avustamme asiakasyrityksiämme joko yrityssaneerauksella tervehdyttämään toiminnan ja palauttamaan yrityksen elinkelpoisuuden taikka lopettamaan yritystoiminnan hallitusti.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus on yrityksen liiketoiminnan elvyttämiseen tähtäävä menettely, jossa yrityksen toimintaa ja velkoja järjestellään uudelleen. Kannattamatonta toimintaa rajataan pois samalla, kun painoa siirretään kannattavaan liiketoimintaan. Yleensä velkoja leikataan ja jäljelle jääville veloille laaditaan uusi maksuohjelma, jonka käräjäoikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä vahvistaa. Yritys saa leikatut velat anteeksi, jos yritys kykenee noudattamaan saneerausohjelmaa.

Yrityssaneeraus on käyttökelpoinen keino yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseen. Yrityssaneerauksella saa suojaa konkurssia vastaan ja toisaalta se on usein viimeinen keino konkurssin välttämiseksi.

Yrityssaneeraushakemuksen tekeminen on mahdollista vielä velkojan konkurssihakemuksen jälkeenkin, mutta sen menestymisen varmistamiseksi saneeraushakemus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin.

Kokemuksemme perusteella yrityssaneerauksen onnistumisedellytykset ovat sitä paremmat mitä nopeammin yhtiö kykenee reagoimaan sen tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Mikäli yrityksen tila on heikentynyt, suosittelemme ottamaan nopeasti yhteyttä tilanteen arvioimiseksi. Yrityssaneerauksen aloittamisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys tai sen uhka ja se, että yhtiö on saneeraustoimilla saatavissa kannatettavaksi. Avustamme yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa sekä saneerausmenettelyssä kymmenien vuosien kokemuksella.

Konkurssit ja takaisinsaannit konkurssipesiin

Yritys voidaan hakea konkurssiin, jos se ei kykene vastaamaan veloistaan. Edellytyksenä on siten yrityksen maksukyvyttömyys. Yritys voidaan asettaa konkurssiin joko omasta tai velkojan hakemuksesta. Omasta hakemuksesta seuraava vapaaehtoinen konkurssi voi olla tarkoituksenmukaista silloin, jos konkurssi on muutenkin näkyvissä.

Avustamme vankalla kokemuksella konkursseihin liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä takaisinsaantikysymyksissä. Takaisinsaantitilanteissa on kyse siitä, että konkurssiin menneen yrityksen tekemä maksu peräytetään velkojalta, joka on saanut maksun ennen velallisyrityksen konkurssia. Lailla takaisinsaannista konkurssipesään onkin pyritty velkojien tasa-arvoiseen kohteluun tilanteissa, joissa velallinen lähestyy maksukyvyttömyyttä. Tarkoituksena on, että maksuvaikeuksissa oleva velallinen ei siirrä omaisuuttaan velkojen ulottumattomiin tai suosi yhtä velkojaa toisen kustannuksella.

Ota Almgren & Sankamon asiantuntijat avuksesi!

Ota yhteyttä


    Sinua saattaa kiinnostaa myös:

    Konkurssilain väliaikainen muutos 1.2.2020 alkaen

    Uudella väliaikaislailla estetään velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien perusteella. Konkurssiuhkainen maksukehotus on taas velkojien käytettävissä, mutta sen määräaika pitenee väliaikaisesti 30 päivään.

    Yrityssaneerauksesta apua vaikeina aikoina

    Yritysten painiessa koronaviruksen aiheuttaman asiakas- ja tilauspaon kanssa on eräänä kriisin ratkaisuvaihtoehtona yrityssaneeraus. Saneerausmenettely on mielestäni hyvä keino yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseen sekä yrityksen ja sen omistajien etujen suojelemiseen. Yrityssaneeraus toimii sitä paremmin, mitä aiemmin sitä haetaan.