fbpx

Yrityksen arvonmäärityksestä

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eriarvoinen erilaisille ostajille. Se, onko mahdollinen ostaja kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja, asiakas, yrityksen toimiva johto tai työntekijät, vaikuttaa siihen, minkä arvoisena yritys nähdään. Tässä kirjoituksessa käsitellään arvonmääritystavoista yleisimpiä. Yleisimmät arvonmääritystavat, joiden avulla voidaan haarukoida yrityksen hintaa taikka arvoa, ovat tasearvoon, […]