fbpx

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 22/113590, syyttäjä vs. Räsänen

Matti Sankamo

Matti Sankamo

Toimitusjohtaja, Partner, varatuomari
0440195577
matti.sankamo@almgren-sankamo.fi

Erikoisalat
Välimiesmenettelyt, kaupalliset riita-asiat, rikosoikeudenkäynnit, riidanratkaisu

Toimistomme avusti käräjäoikeudessa menestyksekkäästi kansanedustaja Päivi Räsästä kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevassa rikosasiassa. Syyttäjä vaati Räsäsen tuomitsemista sakkorangaistukseen kolmen eri kiihottamisesta kansanryhmää vastaan koskevan syytekohdan perusteella. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet.

Kyse oli poikkeuksellisesta sananvapausoikeudenkäynnistä.

Syytteet koskivat vuonna 2004 julkaistua uskonnollista pamflettia sekä Twitter -päivitystä ja podcast -esiintymistä vuodelta 2019. Syyttäjä katsoi lausumat yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa loukkaaviksi. Mielipiteet olivat syyttäjän mukaan syrjintäkiellon vastaisia, ja niin ikään sanan- ja uskonnonvapauden rajat ylittäviä.

Kiistimme syytteet sanan- ja uskonnonvapauden perusteella. Käräjäoikeuden mukaan perustuslain suojaaman sanan- ja uskonnonvapauden rajoittaminen olisi tapauksessa edellyttää painavaa yhteiskunnallista syytä. Tällainen yhteiskunnallinen syy voi olla vähemmistöihin kuuluvien ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen. Juuri poliittisen keskustelun rajoittaminen on tiukimman arvioinnin kohteena. Ilmaisun loukkaavuus ei yksin asettanut sitä rikoslain piiriin.

Käräjäoikeus perusti ratkaisunsa muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käytäntöön. EIT:n käytännössä sananvapauden rajoittamista tulkitaan tiukasti, jos julkaisulla tai puheella on yleistä mielenkiintoa ja se täyttää julkisen kiinnostavuuden kriteerin. Perusteluissaan käräjäoikeus totesi myös, että lausumia arvioitaessa tulee ottaa huomioon lausumien asiayhteys, sanomallinen kokonaisuus, niiden tarkoitus ja liityntä yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sananvapauden ulkopuolelle jäävältä vihapuheelta edellytetään erityistä vakavuutta, eikä tarkasteltavia lausumia tule tulkita laajentavasti vastaajan vahingoksi. Käräjäoikeus totesi erityisesti, ettei Raamatun tulkinta ole käräjäoikeuden tehtävä.

Käräjäoikeus katsoi, että lausunnot kuuluivat sananvapauden piiriin. Lausumien tarkoituksena oli puolustaa uskonnollista vakaumusta, ei solvata ihmisryhmää.

Tapaus on herättänyt poikkeuksellisen laajaa yhteiskunnallista kiinnostusta ja oikeustieteellistä keskustelua, myös kansainvälisellä tasolla. Tapauksessa vastakkain olivat toisaalta sanan- ja uskonnonvapaus sekä toisaalta syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Annettu päätös selkeyttää hyväksyttävän sanan- ja uskonnonvapauden käytön rajoja.

Voimmeko auttaa? Jätä yhteydenottopyyntö!

   Lakitietoutta suoraan sähköpostiisi:

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   maksuhäiriö

   Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

   Yrittäjän henkilökohtaisissa luottotiedoissa oleva maksuhäiriömerkintä voi haitata merkittävästi yrityksenkin toimintaa esimerkiksi haettaessa lainoja tai tehtäessä osamaksu-, leasing- tai muita rahoitussopimuksia. Tähän on nyt tullut helpotusta.

   Työsopimuksen purkaminen

   Työntekijän lomauttaminen

   Tässä kirjoituksessa käsitellään työntekijän lomauttamista. Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja työsopimuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä väliaikaisesti keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä lopettaa puolestaan työn

   Verotarkastus yrityksen näkökulmasta

   Verotarkastus ei ole millekään yritykselle mieluinen tapahtuma. Todennäköistä kuitenkin, että jokainen yritys siihen joutuu jossain vaiheessa toimintaansa. Verotarkastukseen varautumista on, että kirjanpito on oikein tehty ja ajan tasalla samoin myös verottajalle tehdyt ilmoitukset.

   Jaa artikkeli eteenpäin:

   Email
   LinkedIn