fbpx

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

Jari Sotka

Jari Sotka on toiminut lakimiehenä ja asianajajana niin asianajotoimistoissa kuin yrityksissäkin yli 25 vuoden ajan. Hänen osaamisalueitansa ovat yhtiöoikeus, yrityskaupat- ja järjestelyt, sopimusoikeus sekä maksukyvyttömyysasiat, eli yrityssaneeraukset ja konkurssit. Hän myös edustaa asiakkaita tuomioistuimissa ja välimiesoikeudessa sekä sovintomenettelyissä.

Osakas, Lakimies, OTM, MBA
040 544 0610
jari.sotka@almgren-sankamo.fi

maksuhäiriö

Yrittäjän henkilökohtaisissa luottotiedoissa oleva maksuhäiriömerkintä voi haitata merkittävästi yrityksenkin toimintaa esimerkiksi haettaessa lainoja tai tehtäessä osamaksu-, leasing- tai muita rahoitussopimuksia. Tähän on nyt tullut helpotusta.

Tässä kirjoituksessa käsitellään maksuhäiriömerkintöjä säätelevän luottotietolain muutoksia, jotka astuivat voimaan kahdessa vaiheessa 1.6 ja 1.12.2022. Maksuhäiriömerkinnät kirjataan luottorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa elämään monella eri tavalla, kuten luotonsaanti vaikeutuu olennaisesti, vuokra-asunnon ja puhelinliittymän saanti voi vaikeutua huomattavasti ja jopa työpaikan saanti voi vaikeutua, jos työtehtäviin liittyy taloudellista vastuuta.

Aikaisemmin maksuhäiriömerkinnät säilyivät velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka velka olisi jo maksettu. Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö saa tiedon velan suorittamisesta. Lainmuutos parantaa niiden velallisisten asemaa, jotka pystyvät maksamaan pois maksuhäiriömerkintään johtaneet velkansa.

Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen. Säilytysajan lyheneminen koskee sekä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja.

Mitkä maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa nopeammin

Maksuhäiriömerkintöjä on useita erilaisia, ja niillä on erilaiset voimassaoloajat. Seuraavat maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö on saanut tiedot velan suorittamisesta: ulosottotiedot, velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä ja viranomaisen toteama maksuhäiriömerkintä esimerkiksi yksipuolista tuomiota koskeva maksuhäiriömerkintä.

Maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin voi saada myös konkurssista, yrityssaneerauksesta ja henkilökohtaisesta velkajärjestelystä. Näihin kolmeen maksuhäiriömerkintään luottotietolain uudistuksella ei ole ollut kovin suuri vaikutus. Tämä johtuu siitä, että näiden merkintöjen tulee poistua siitä viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin ennen kuin ne voivat poistua luottotietorekisteristä.

Miten voit vaikuttaa maksuhäiriömerkintöjen poistumiseen

Ensiksi kannattaa tarkastaa oletko maksanut maksuhäiriömerkintään johtaneen velan. Mikäli velka on maksettu ulosoton kautta, voit olla yhteydessä ulosottoon maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi. Jos velka ei ole maksettu ulosoton kautta ilmoita velan maksamisesta luottoyhtiölle.  Maksusta on esitettävä luotettava selvitys. Jos kyse on velkojan ilmoittamasta maksuhäiriömerkinnästä, velkojan tulee ilmoittaa luottotietoyhtiölle velan suorittamisesta, eli tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mutta ilmoittaminen luottoyhtiölle voi nopeuttaa asiaa. Jos olet jo suorittanut tietyn velan ja tieto suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin, luottotietoyhtiön on ollut joulukuun 2022 alussa poistettava tällaiset maksuhäiriömerkinnät.

Voimmeko auttaa? Jätä yhteydenottopyyntö!

   Lakitietoutta suoraan sähköpostiisi:

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   Sananvapauden rajoista taiteessa

   Epäsuosio ja liuta muita sosiaalisia tekijöitä voi horjuttaa taitelijan uraa. Kavalampi joskin tavoiltaan varovaisempi horjuttaja on kuitenkin viranomainen. Sen viitoittavina periaatteina on pitkään ollut puuttumattomuus

   Jaa artikkeli eteenpäin:

   Email
   LinkedIn