fbpx

Yrityssaneerausmenettelyn kompastuskivet

Hannu Huostila

Hannu Huostila

Toimitusjohtaja, OTK, varatuomari
+358 50 323 1285
hannu.huostila@almgren-sankamo.fi
Kotka

Erikoisalat
Rahoitus, kiinteistö- ja vakuusoikeus, yhtiöoikeus, yrityskaupat- ja järjestelyt sekä yrityssaneeraus-, maksukyvyttömyys- sekä konkurssiasiat.

Kirjoitin kolmisen kuukautta sitten artikkelin yrityssaneerausmenettelystä apuna yrityksille, joita syystä tai toisesta uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on jo maksukyvytön, mutta yrityksen liiketoiminta on sinänsä elinkelpoista ja tervehdytettävissä saneerausmenettelyn avulla. Nyt keskityn kirjoituksessani siihen, mitkä ovat yleisimmät syyt, jotka aiheuttavat joko yrityssaneeraushakemuksen hylkäämisen tai myöhemmin saneerausmenettely keskeyttämisen.

Yrityssaneerauslain (YSL) 7 §:ssä on lueteltu yrityssaneerauksen esteperusteet. YSL 7 § 1 mom. 1–3 – kohdan esteperusteet ovat liiketaloudellisia. 1. kohdan mukaan yrityksen maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa muutoin kuin tilapäisesti. 2. kohdan mukaan yritys ei selviäisi saneerauskustannuksista ja 3. kohdan mukaan yritys ei selviä uusista erääntyvistä maksuista. Näiden esteperusteiden harkinta on pitkälti näytön arviointia siitä, kuinka todennäköisesti yrityksen liiketoiminta voidaan tervehdyttää erilaisilla saneeraustoimenpiteillä. Varsinkin menettelyn aloittamisharkinnassa näyttökynnys on kohtuullisen matala.

Keskeiset perusteet saneeraushakemuksen hylkäämiselle, jos liiketoiminta on muutoin tervehdytettävissä

Sen sijaan YSL 7 § 1 mom. 4. kohdan este peruste on koitunut monen hakemuksen tai menettelyn kohtaloksi. Kyseisen kohdan mukaan yrityssaneeraushakemus on hylättävä, jos on perusteltua syytä olettaa, että yrityssaneeraushakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojien perintätoimien estäminen tai muu velkojan oikeuden loukkaaminen. Tätä perustetta velkojat käyttävät erityisesti silloin kun yritystä kohtaan on jo jätetty konkurssihakemus. Pelkästään se, että yrityssaneeraushakemus on jätetty konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen, ei oikeuskäytännön valossa muodosta aloittamisen estettä. Sehän on yritykselle viimeinen mahdollisuus välttää konkurssi ja saada saneeraus käyntiin.  

Jos lisäksi samanaikaisesti todetaan mm. seuraavia asioita, alkaa tilanne näyttämään yrityksen kannalta hankalalta. 

 • Yritys on maksanut joko ylisuuria palkkoja omistajilleen tai henkilöyhtiössä yksityisotot ovat liian suuria ja samanaikaisesti on velkaannuttu esim. verohallinnolle tai työeläkeyhtiölle. Oikeuskäytännössä on hyväksytyksi palkan tai yksityiskäytön määräksi hyväksytty noin 3.500 eur / kk, kun kysymys on ”kriisiyhtiöstä”.  
 • Lainvastaiset osakaslainat kirjanpidossa. Mikäli yhtiön kirjanpidossa näkyy merkittäviä osakaslainoja, on tämä lähes varma hylkäysperuste jo saneerausmenettelyn aloittamisvaiheessa.  Mikäli osakkaalla on esittää uskottava suunnitelma, miten osakaslaina maksetaan takaisin ulkopuolisilla varoilla ennen saneerausohjelman vahvistamista, voidaan joissain tilanteissa yrityssaneerausmenettely aloittaa.  
 • Varoja on siirretty yhtiön ulkopuolelle myymällä omaisuutta alihintaan lähipiirille tai tehty muita järjestelyjä, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia. Myös se, että yhtiö on hankkinut itselleen omaisuutta, joka on joko pääasiassa yrittäjän itsensä tai lähipiirin käytössä tai se on turhan arvokasta yhtiön taloudellinen tilanne huomioiden. Esim. talousvaikeuksissa olevan ravintolayhtiön omistajan käyttöön on hankittu 100 000 euron arvoinen henkilöauto yhtiön varoilla, vaikka samaan aikaan velkaannutaan muualle. 

Yksi merkittävimmistä ja esille tulevista yrityssaneerauksen esteperusteista on YSL 7 § 1 mom. 6. kohdan esteperuste. Sen mukaan menettelyä ei voida aloittaa, jos yrityksen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, eikä sitä voida vaikeuksitta saada asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan. Tätä käytetään monesti yhdessä 4. kohdan esteperusteen kanssa, kun yrityssaneeraushakemuksesta ilmenee, että yrityksen tilinpäätökset 2–3 edelliseltä tilikaudelta on allekirjoitettu vasta ennen saneeraushakemuksen jättämistä käräjäoikeuteen.

Mitkä sitten ovat eväät siihen, että yrityssaneeraushakemus menestyy?

 • Huolehdi siitä, että yrityksen kirjanpito on ajan tasalla, tilinpäätökset on laadittu ajallaan ja allekirjoitettu ja tili tarkastettu.  
 • Huolehdi, että omistajien palkkataso tai yksityisotot ovat hyväksyttävällä tasolla, ja vaikka ne eivät aiemmin olisi olleet, niin olisi hyvä pystyä esittämään näyttöä, että joitakin kuukausia on jo menty alhaisemmilla tasoilla ennen hakemuksen jättämistä.  
 • Huolehdi, että osakaslainoja yhtiöltä ei ole. 
 • Realisoi yrityksen liiketoimintaan kuulumattomat ylimääräiset omaisuuserät kuten mökit, veneet, mönkijät ym. ja käytä näistä kertyneet varat erääntyneiden velkojen maksuun tasapuolisesti. Vaihda ajoneuvot kohtuullisiksi jne.  
 • Muista, että kun saneeraushakemus on jätetty käräjäoikeuteen, on uudet syntyvät velat maksettava niiden eräpäivinä – eli uutta velkaa ei saa päästä syntymään.  

Saneeraushakemuksen kanssa kannattaa olla liikkeellä ajoissa, kun on nähtävissä, että joidenkin viikkojen tai kuukausien jälkeen yrityksen kassa alkaa olla tyhjä. Tällöin vielä ehditään oikaisemaan ja laittaman kuntoon asioita, jotka voivat myöhemmin muodostua saneerausmenettelyn esteeksi. Ajoissa vireille laitettu saneeraushakemusprosessi on paras tae saneerausmenettelyn onnistumiselle.

Voimmeko auttaa? Jätä yhteydenottopyyntö!

   Lakitietoutta suoraan sähköpostiisi:

   Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

   lakimies Jukka Sankamo veneilemässä

   Jukka Sankamon 40 vuotta lakimiehenä

   Vuoden 2023 elokuussa Jukka Sankamolla tuli täyteen 40 vuotta lakimiehenä toimimisesta. Alalle hakeuduttuaan hänelle oli heti selvää, että hän olisi mukana yritystoiminnassa.

   Polku voittoisaan oikeudenkäyntiin

   Oikeudenkäyntien tanner on tuottanut hyllymitoin akateemista kirjallisuutta, ja usein niistä on seurannut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Praktiikassani keskeisin kysymys on kuitenkin yhtä yksinkertainen kuin käytännöllinen:

   Jaa artikkeli eteenpäin:

   Email
   LinkedIn