fbpx

Polku voittoisaan oikeudenkäyntiin

Oikeudenkäyntien tanner on tuottanut hyllymitoin akateemista kirjallisuutta, ja usein niistä on seurannut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Praktiikassani keskeisin kysymys on kuitenkin yhtä yksinkertainen kuin käytännöllinen: kuinka asemoin itseni parhaaseen lopputulokseen oikeudenkäynnissä?   Hyödyllisin vastaus tähän kysymykseen on mahdollisimman varhain viitoittaa suunta oikeille, suotuisille oikeusprosessin raiteille. Avuksi on myös muodostaa yleiskuva prosessin marssijärjestyksestä, virstanpylväistä ja peukalosäännöstä. Näkökulmani […]

Oikeustaistelu kommenttikentästä

Varhainen 60-luvun internet oli teknologia pienelle, intiimille tiedeyhteisölle, joka nautti korkeaa sisäistä luottamusta. Yhteinen tavoite oli saada verkko toimimaan. Koska teknologia säilyi pitkään nykyiseen verrattuna yksinkertaisena, käyttäjien keskinäinen luottamus oli vahva. Se rakoili vasta 90-luvun alun kasvuvuosina. Pienet piirit, tekniikan silloiset rajoitteet ja lupaus jatkuvasta muutoksesta hitsasivat käyttäjät yhteen, omaksi alakulttuurikseen. Tämä kulttuuri kantoi niin […]

Sananvapauden rajoista taiteessa

Epäsuosio ja liuta muita sosiaalisia tekijöitä voi horjuttaa taitelijan uraa. Kavalampi joskin tavoiltaan varovaisempi horjuttaja on kuitenkin viranomainen. Sen viitoittavina periaatteina on pitkään ollut puuttumattomuus ja taiteellisen ilmaisun turvaaminen, joista ensimmäisestä on koostunut viranomaistoiminnan runko. Taiteellinen ilmaisu kuuluu sananvapauden niin sanottuun ydinalueeseen, johon ei viranomainen hevillä kajoa. Perustuslain 16.3 §:ssä todetaan lakonisesti: taiteen vapaus on […]

Välimiesoikeus käräjöinnin vaihtoehtona

Käräjäoikeus riitojen ratkaisupaikkana Normaali sopimusriitojen ratkaisupaikka, eli käräjäoikeus, ei mielestäni ole monipolvisten liike-elämän sopimusten erimielisyyksien ratkaisuun läheskään aina sopiva. Syynä tähän on se, että käräjäoikeus – hovioikeus käsittely kestää lähes poikkeuksetta näissä asioissa vähintään kolme vuotta. Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelyn vaihtoehto liike-elämän riita-asioissa. Vaihtoehtona pakkosopiminen Yleensä IT‐alan ja suurin osa yritysten välisistä riidoista sovitaan ennen niiden […]

Talousrikos ja rikosoikeudellinen tahallisuus

Moni asettaa yhtäläisyysmerkin ulkoisen teon ja rikokseen syyllistymisen välille. Rikos edellyttää kuitenkin pääsääntöisesti myös tahallisuutta, miksi tuomioistuimen on arvioitava paitsi teon olosuhteita, ulkoista tekoa, myös tekijän pääkoppaa – eli motiiveita.    Milloin teko on sitten tahallinen? Vuoden 2004 lakiuudistuksen myötä ainakin silloin, kun tekijä on pitänyt seurausta varsin todennäköisenä. Tämä korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä lainattu sanapari on tahallisuuden […]