fbpx

Osakeyhtiön jakautuminen

Jakautumisella tarkoitetaan tässä kirjoituksessa osakeyhtiölain 17 luvussa säänneltyä jakautumista. Jakautuminen voi tapahtua kokonaan tai osaksi. Kokonaisjakautumisessa kaikki jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu. Osittaisjakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle. Kokonaisjakautumisessa vastaanottavia yhtiöitä tulee olla vähintään kaksi, mutta osittaisjakautumisessa riittää […]

Osakassopimuksesta ja sen keskeisistä ehdoista

Usein törmään asiakkaiden kysymykseen, kannattaisiko heidän laatia osakassopimus vai ei. Toisaalta monille ei ole selvää, mistä osakassopimuksessa voidaan sopia ja mitä niissä yleensä sovitaan. Jäljempänä käsittelen osakeyhtiön ja sen osakkaiden osakassopimusta ja yleisimpiä tilanteita, joita varten osakassopimus kannattaa laatia sekä yleensä osakassopimukseen otettavia sopimusehtoja. Miksi osakassopimus yleensä laaditaan Osakassopimus kannattaa yleensä laatia, kun osakeyhtiössä on […]

Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta?

Yksityishenkilöllä on mahdollisuus valita, haluaako hän tehdä sopimukset itse vai valtuuttaako hän toimeen edustajan. Oikeushenkilö, kuten esimerkiksi osakeyhtiö tai henkilöyhtiö, joutuu sen sijaan toimimaan aina edustajiensa välityksellä. Oikeus tehdä yritystä sitova sopimus perustuu joko lakimääräiseen edustusoikeuteen taikka annettuun valtuutukseen. Lakisääteisen edustajan, kuten toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen, oikeus solmia sopimuksia yrityksen puolesta perustuu suoraan tämän asemaan […]

Työsuhteet yrityskaupassa

Osakekaupassa yhtiön osakkeenomistaja myy osakeyhtiön määräysvaltaan oikeuttavat osakkeet toiselle taholle. Osakkeenomistajan vaihtuessa yhtiön työntekijöiden työnantajayritys ei kuitenkaan muutu. Tässä kirjoituksessa käsitellään liiketoimintakauppaa, tarkemmin ”liikkeen luovutusta”, jossa myyjänä toimii yhtiö ja jossa liiketoiminta myydään ostajana toimivalle toiselle yritykselle. Kun liiketoimintakokonaisuus siirtyy uudelle yritykselle, siihen kuuluvien työntekijöiden työnantaja vaihtuu. Työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus Työsopimuslain mukaan työnantajan liikkeen […]

Yrityksen arvonmäärityksestä

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eriarvoinen erilaisille ostajille. Se, onko mahdollinen ostaja kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja, asiakas, yrityksen toimiva johto tai työntekijät, vaikuttaa siihen, minkä arvoisena yritys nähdään. Tässä kirjoituksessa käsitellään arvonmääritystavoista yleisimpiä. Yleisimmät arvonmääritystavat, joiden avulla voidaan haarukoida yrityksen hintaa taikka arvoa, ovat tasearvoon, […]