Almgern & Sankamo

Helsinki | Kotka | Kouvola

Oikeudenkäynnit ja riidan ratkaisu

Meillä Almgren & Sankamolla on vuosikymmenten kokemus tehokkaasta asianajosta niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä.

Riidanratkaisussa pyrimme aina asiakkaan liiketoiminnan kannalta edullisimpaan lopputulokseen. Tämä toteutuu tehokkaimmin toisinaan sovinnollisella ratkaisulla ja toisinaan ajamalla asiakkaan etua peräänantamattomasti tuomioistuimessa.

Riidanratkaisu

Jokaisen saamamme toimeksiannon alussa perehdymme asiaan perusteellisesti ja kartoitamme sekä riskit että menestymismahdollisuutemme tuomioistuimessa. Tämän jälkeen ehdotamme asiakkaallemme menestyksekkäintä toimintamallia, ja ryhdymme tehokkaasti ajamaan asiakkaan asiaa.

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet jakautuvat yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin sekä erityistuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus. Niissä käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Hallintotuomioistuimia ovat puolestaan alueelliset hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. Hallinto-oikeudet käsittelevät muun muassa viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus, joista kukin käsittelee oman erikoisalansa asioita.

Meillä on vuosikymmenten kokemus tehokkaasta asianajosta kaikissa näissä tuomioistuimissa.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yleisiin tuomioistuimiin nähden nopeampi ja joustavampi. Välimiesmenettely tapahtuu aina luottamuksellisesti. Osapuolet voivat sopimuksessa esiintyvällä välimieslausekkeella sitoutua mahdollisten tulevien riitojen osalta siihen, että ne ratkaisee välimiesoikeus. Lakimiehemme Almgren & Sankamolla edustavat asiakkaitamme säännöllisesti vaativissa välimiesmenettelyissä. Välityslausekkeet ovat arkipäiväistyneet yritysmaailmassa.

Anna Almgren & Sankamon ammattitaitoisten lakimiesten hoitaa oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu vaivattomasti!

Ota yhteyttä

 • Yritys

  Sinua saattaa kiinnostaa myös:

  Välimiesoikeus käräjöinnin vaihtoehtona

  Käräjäoikeus riitojen ratkaisupaikkana Normaali sopimusriitojen ratkaisupaikka, eli käräjäoikeus, ei mielestäni ole monipolvisten liike-elämän sopimusten erimielisyyksien ratkaisuun läheskään aina sopiva. Syynä tähän on se, että käräjäoikeus

  Talousrikos ja rikosoikeudellinen tahallisuus

  Moni asettaa yhtäläisyysmerkin ulkoisen teon ja rikokseen syyllistymisen välille. Rikos edellyttää kuitenkin pääsääntöisesti myös tahallisuutta, miksi tuomioistuimen on arvioitava paitsi teon olosuhteita, ulkoista tekoa, myös