fbpx

Linjamuutos vangitsemiskäytännössä – juridinen analyysi

Korkein oikeus on antanut tuoreen ratkaisun (2024:20), jolla on merkittävä vaikutus ns. ylitörkeiden rikosten vangitsemiskynnykseen. Ratkaisullaan korkein oikeus muuttaa vakiintunutta linjaa siitä, millä edellytyksillä ns. ylitörkeästä rikoksesta (vähimmäisrangaistus yli kaksi vuotta vankeutta) epäilty voidaan vangita tutkinnan ajaksi ja toteaa vakiintuneen linjan olevan perustuslain vastainen. Jatkossa esimerkiksi murhasta epäilty voi odottaa asian käsittelyä vapaalla jalalla, mikäli […]

Yrityssaneerausmenettelyn kompastuskivet

Kirjoitin kolmisen kuukautta sitten artikkelin yrityssaneerausmenettelystä apuna yrityksille, joita syystä tai toisesta uhkaa maksukyvyttömyys tai yritys on jo maksukyvytön, mutta yrityksen liiketoiminta on sinänsä elinkelpoista ja tervehdytettävissä saneerausmenettelyn avulla. Nyt keskityn kirjoituksessani siihen, mitkä ovat yleisimmät syyt, jotka aiheuttavat joko yrityssaneeraushakemuksen hylkäämisen tai myöhemmin saneerausmenettely keskeyttämisen. Yrityssaneerauslain (YSL) 7 §:ssä on lueteltu yrityssaneerauksen esteperusteet. YSL […]

Saatavan yllättävä vanhentuminen

Kun saatava vanhenee, sitä ei enää voi tehokkaasti periä. Tämä oikeusriitojen vakio-ongelma ajankohtaistuu erityisesti urakoissa, joissa piilevä virhe paljastuu vasta vuosien kuluttua. Vanhenemisajat ovat sinällään selkeitä ja lakiin kirjoitettuja kolmea, viittä ja kymmentä vuotta. Tulkintaongelma piilee ennemmin siinnä, milloin nämä vuodet alkavat kulua. Suomessa osataan reklamoida, ja ymmärretään, että sen laiminlyönti tekee myöhemmät vaateet tehottomiksi. […]

Yrityssaneerauksesta apua vaikeina aikoina

Yritysten painiessa koronaviruksen aiheuttaman asiakas- ja tilauspaon kanssa on eräänä kriisin ratkaisuvaihtoehtona yrityssaneeraus. Saneerausmenettely on mielestäni hyvä keino yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseen sekä yrityksen ja sen omistajien etujen suojelemiseen. Yrityssaneeraus toimii sitä paremmin, mitä aiemmin sitä haetaan.

Polku voittoisaan oikeudenkäyntiin

Oikeudenkäyntien tanner on tuottanut hyllymitoin akateemista kirjallisuutta, ja usein niistä on seurannut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Praktiikassani keskeisin kysymys on kuitenkin yhtä yksinkertainen kuin käytännöllinen: kuinka asemoin itseni parhaaseen lopputulokseen oikeudenkäynnissä?   Hyödyllisin vastaus tähän kysymykseen on mahdollisimman varhain viitoittaa suunta oikeille, suotuisille oikeusprosessin raiteille. Avuksi on myös muodostaa yleiskuva prosessin marssijärjestyksestä, virstanpylväistä ja peukalosäännöstä. Näkökulmani […]

Jukka Sankamon 40 vuotta lakimiehenä

lakimies Jukka Sankamo veneilemässä

Vuoden 2023 elokuussa Jukka Sankamolla tuli täyteen 40 vuotta lakimiehenä toimimisesta. Alalle hakeuduttuaan hänelle oli heti selvää, että hän olisi mukana yritystoiminnassa.

Hannu Huostila nimitetty Almgren & Sankamon toimitusjohtajaksi

Keskiviikkona 9.8.2023 Almgren & Sankamon hallitus nimesi yrityksen toimitusjohtajaksi varatuomari Hannu Huostilan. Hannu Huostila aloitti toimitusjohtajana heti hallituksen päätöksen jälkeen. Yrityksen hallinnollisten tehtävien lisäksi hän toimii edelleen myös lakimiehenä. Keskittämällä Huostilalle toimitusjohtajan tehtävät, yritys selkeyttää lakimiesten vastuualueita ja mahdollistaa kasvun jatkumisen. – Kymenlaaksossa meidät tunnetaan hyvin ja se on edelleen tärkeä alue meille. Uudistuksella henkilöstömme […]

Hoitoalan työsuhderiita, tuomio 10105214

Kysymys oli siitä, voidaanko henkilöstöpainotteisella alalla yksittäisen asiakkaan ja työntekijöiden pääosan siirtyminen yritykseltä toiselle nähdä liikkeenluovutuksena.

Oikeustaistelu kommenttikentästä

Varhainen 60-luvun internet oli teknologia pienelle, intiimille tiedeyhteisölle, joka nautti korkeaa sisäistä luottamusta. Yhteinen tavoite oli saada verkko toimimaan. Koska teknologia säilyi pitkään nykyiseen verrattuna yksinkertaisena, käyttäjien keskinäinen luottamus oli vahva. Se rakoili vasta 90-luvun alun kasvuvuosina. Pienet piirit, tekniikan silloiset rajoitteet ja lupaus jatkuvasta muutoksesta hitsasivat käyttäjät yhteen, omaksi alakulttuurikseen. Tämä kulttuuri kantoi niin […]